Gedragscode voor ODA's krijgt groen licht

23-09-2016
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de gedragscode voor Overige Diensten Aanbieders (ODA’s) goedgekeurd. ODA’s die de gedragscode ondertekenen, onderschrijven hiermee privacy richtlijnen voor het ophalen van meetgegevens uit slimme meters.
De gedragscode is door de Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNED) en de Vereniging Dienstenaanbieders Energiedata Kleinverbruik (VEDEK) opgesteld. De gedragscode stelt regels aan het verwerken van meetgegevens van kleinverbruikers uit slimme meters. Omdat deze gegevens persoonlijk van aard zijn is de gedragscode ter accordering aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthouder als het gaat om privacy.

De gedragscode beperkt zich tot de P4-poort van de slimme meter. ODA’s (Overige Diensten Aanbieders) krijgen toegang tot de meetgegevens via de netbeheerders, die de slimme meters via deze poort op afstand uitlezen. Een slimme meter beschikt ook over een P1-poort voor het uitlezen van gegevens, maar particulieren kunnen hiervoor zelf hardware (laten) installeren (middels bijvoorbeeld een wifi-verbinding). Omdat dit buiten de marktpartijen en de ODA’s om loopt valt de P1-poort niet onder de gedragscode.
De persoonlijke meetgegevens die de ODA's verzamelen geven inzicht in het elektriciteits- en gasverbruik van particulieren en bedrijven. De aanbieders gebruiken de gegevens voor extra dienstverlening aan de betreffende particulieren en bedrijven (zoals het geven van adviezen voor energiebesparing), marketingdoeleinden en interne beheersdoeleinden. De gedragscode die ze hiertoe willen hanteren voldoet na toetsing door de Autoriteit Persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
De gedragscode schrijft onder meer voor dat ODA's ondubbelzinnige toestemming aan de betrokkenen vragen voordat hun gegevens worden opgehaald en verwerkt. Ook hebben particulieren de mogelijkheid om hun toestemming weer in te trekken. Verder mogen de persoonsgegevens alleen door medewerkers van de ODA's worden verwerkt die gezien hun taak daartoe toegang dienen te krijgen.
Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens zijn VMNED en VEDEK voldoende representatief voor de sector van Nederlandse ODA’s die diensten aanbieden en daartoe standen of gegevens over energiegebruik uitlezen. Dit was een belangrijke voorwaarde om de gedragscode goed te keuren. De toezichthouder juicht het toe dat meer ODA’s zich in de toekomst bij de gedragscode zullen aansluiten, waardoor de representativiteit wordt vergroot.

Joost Zonneveld, secretaris bij VEDEK: “Wij zijn blij met deze stap. Hiermee is de privacy voor de burger beter gewaarborgd. Helder is nu waar een toestemming aan moet voldoen en waarvoor de gegevens gebruikt mogen worden. Dit komt bijvoorbeeld de energie-besparingstools ten goede.”

Mark Massier, bestuurslid van VMNED: “Vanaf nu kan een consument een ODA vragen of deze de gedragscode hanteert, en zich daarmee aan de privacyrichtlijnen houdt. Met het formaliseren van de gedragscode is het dus makkelijker geworden de schapen van de bokken te scheiden, en een goede keuze te maken. Onze verwachting is dat het merendeel van de ODA’s snel de gedragscode zal onderschrijven.”