Wat is een ODA en hoe word ik ODA?

Login
 

De situatie

Instellingen en bedrijven welke kleinzakelijke aansluitingen aansluitingen (≤ 3x80 ampère elektra en < G40 gas) hebben, kunnen kiezen voor het op afstand laten uitlezen van meterstanden m.b.v. de slimme meter. De meters mogen alleen door de netbeheerder worden uitgelezen met nadrukkelijke toestemming van de gebruiker. Hieraan zijn echter wel beperkingen verbonden. De netbeheerder mag de data uitlezen en deze data beschikbaar stellen aan de leverancier. De leverancier krijgt echter de beschikking over slechts de 2-maandelijkse standen evenals de standen in bijzondere situaties zoals een verhuizing, een switch naar een andere leverancier of bij een nieuwe aansluiting.

Wat is een ODA en wat mag een ODA doen?

Een gecertificeerd bedrijf met ODA-rechten mag in opdracht van de gebruiker de verbruiksdata van de kleinzakelijke meters via de netbeheerder uitlezen. Het verkrijgen van een ODA certificaat is niet eenvoudig. Een ODA moet aan specifieke eisen voldoen. Zo moet het systeem beveiligd zijn en regelmatig dient er een audit plaats te vinden die aan de nodige juridische vereisten dient te voldoen.

ODA worden?

Om als ODA toegelaten te worden dient EDSN (Energie Data Services Nederland) een certificering af te geven. Het certificeringtraject is een lange weg met veel tijdsinspanning en (met name technische en juridische) benodigde expertise. Denk hierbij aan onder meer:
  • Systematiek accountantsverklaringen
  • Privacy wetgeving
  • Aanvragen EAN code
  • Aanvragen testcertificaat bij EDSN
  • Installatie testcertificaat op eigen server
  • Inleesomgeving opzetten op eigen server
  • Connectiviteit P4 testomgeving EDSN
  • Goedkeuring connectiviteit door EDSN aan de hand van uitgebreide gedocumenteerde testscenario’s
  • Ophalen productiecertificaat EDSN
  • Installatie productiecertificaat op eigen server
Ook na het certificeringtraject zijn en blijven er stevige eisen aan de ODA om de certificering te kunnen behouden!

De oplossing

Maar, u kunt ook uw meetdata inkopen bij Ealyze. Hierbij heeft u 7x24 een volledig en actueel inzicht in het energieverbruik van uw klanten. Dit maakt het mogelijk om gericht te werken aan energiebesparing, lagere eindafrekeningen te realiseren evenals een energie-inkoop strategie (groot- en kleinverbruik) te ontwikkelen. Bovendien behoort het handmatig toevoegen van de data van de kleinzakelijke meter voorgoed tot het verleden. Meer weten? Vul het contactformulier in.